Hướng dẫn tắt quảng cáo.

Discussion in 'Hướng dẫn các tính năng website' started by N_D, Feb 19, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. N_D Technical Support

  1. Vào shop bắp chọn mua gói vật phẩm Drink hoặc mua trực tiếp trên player như hình minh họa. [IMG]
  2. Sau khi mua vật phẩm thành công, bạn chọn nút "Tắt quảng cáo" bên dưới player như hình sau. Nếu bạn đang xem phim thì phải refresh lại trang xem phim. [IMG]
  3. Thời gian sử dụng của vật phẩm bạn có thể kiểm tra ở "Hành trang" (vào trang cá nhân -> hành trang)
  4. Một số trạng thái của chức năng tắt quảng cáo:
  • [IMG]: Chưa tắt quảng cáo
  • [IMG]: Đã tắt quảng cáo
  • [IMG]: Chưa có vật phẩm để sử dụng chức năng.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page